Status Updates

MONOKEI x TGR - Tomo

MONOKEI x TGR - Tomo

Shipping to buyers in batches.

View Product
MONOKEI x Singa - Neko

MONOKEI x Singa - Neko

50% of units are complete.

View Product
MONOKEI x Hand Engineering - Kage

MONOKEI x Hand Engineering - Kage

CNC in progress.

View Product
Hiro

Hiro

CNC in progress.

View Product
MONOKEI x CYSM

MONOKEI x CYSM

Limited in stock.

View Product
MONOKEI x Thesiscamper - Hidari

MONOKEI x Thesiscamper - Hidari

All units sold; extra PCBs are available.

View Product